top of page

Vision Rehab Lab

Vision Performance

NEURO OPTOMETRISCHE REVALIDATIE(NOR)

 

Whiplash

Hersenschudding

Visuele Revalidatie

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

NEURO OPTOMETRIE:

 

Neuro optometrie is een combinatie van oogheelkundige-, binoculaire(oogsamenwerking)- en neuro-functionele optometrie.

Een neuro-optometrisch onderzoek wordt specifiek gebruikt om de veranderingen te evalueren in het gezichtsvermogen, visuele waarneming en functioneren na een trauma.

Het is belangrijk op te merken dat dit soort onderzoek verschilt van een typisch routinematig oog onderzoek omdat er ook naar neuro-functionele aspecten en oplossingen gekeken wordt. Om deze reden vervangt een gewone oogmeting en zelfs prisma/FD meting geen neuro-optometrische beoordeling.

 

Een nauwkeurige beoordeling is van het allergrootste belang bij het opstellen van een neuro-optometrisch behandelplan op maat.

Neuro-functionele optometrisch onderzoek:

Circa 25% oogheelkundige optometrie.

Circa 50% binoculaire optometrie.

Circa 25% neuro-functionele optometrie.

 

Het doel:

Nagaan of de oogsamenwerking en/of oogbewegingen en/of visuele input bijdragen aan de klachten.

Zoeken naar een positieve reactie van correctievoorschriften (brillen, contactlenzen en/of prisma's) op de klachten en/of functioneren.

Zoeken naar een positieve reactie op de functionele recepten (prisma's, occlusies, filters, training) op de klachten.

 

Onze tijd en moeite tijdens onze consults gaat zitten in het vinden van visuele probleemgebieden en testen of er oplossingen zijn waarmee de symptomen kunnen worden verlicht.
We richten onze energie volledig op het vinden van manieren om onze patiënten te helpen in de tijd die we met hen hebben. Daarom vragen we het begrip van onze patiënten dat dit belangrijker is dan het schrijven van tijd- en energierovende rapporten, die zelden betekenisvol voordeel opleveren.
Op verzoek kunnen wij mondeling of via e-mail informeel onze conclusie doorgeven en of wij denken dat wij kunnen helpen of niet.
Houd er rekening mee dat wij geen medische diagnose, prognose of taakgeschiktheid voor werk, school, etc. verstrekken.

 

Als er sprake is van een opmerkelijke medische aandoening, zien we alleen patiënten die medisch zijn onderzocht en toestemming hebben om verdere functionele behandelingen te ondergaan. 

Onze specialiteit is de verbetering van binoculaire en oogbeweging gerelateerde functies en symptomen bij milde hersenletsel zoals hersenschudding en whiplash.

Ons onderzoek is erop gericht om te kijken of wij een patiënt mogelijk kunnen helpen binnen het kader van onze expertise en praktijk faciliteiten. Het doel is niet om achteraf het onderzoek harde cijfers en medische diagnoses te geven.

In het licht hiervan worden sommige tests soms aangepast om te dienen als een screening voor functionele problemen en om het systeem beter te kunnen begrijpen.

Let op: Uw resultaten en behandelplan wordt op een neuro vervolgafspraak besproken.

Notitie: Bij ons kunt u direct terecht, zonder verwijsbrief.

HOE NU VERDER?

Vul de vragenlijst in om de ernst van uw visuele klachten te zien.

Maak een afspraak voor een Neuro Onderzoek.

PRACTISCHE INFORMATIE:

Neuro-optometrie:

1. Voorafgaand aan het onderzoek de "vragenlijst neuro-/functionele-optometrie" invullen.

2. Maak een afspraak "neuro-optometrisch onderzoek".

3. Kom naar uw afspraak voor het neuro-optometrisch onderzoek.

 • Hier krijgen wij een beter begrip van uw visuele systeem en zoeken wij samen of er een of meer opties binnen onze "gereedschapskist" zijn waarop uw systeem positief reageert om uw klachten te verminderen.

Resultaten:

1. Maak een afspraak "neuro vervolgafspraak".

 • Hier worden de resultaten en het eventuele behandelplan besproken.

 • Als er tijd over is, wordt ook het eerste deel van het behandelplan gestart.

 • Als blijkt dat wij op dat moment niet kunnen helpen, nemen wij contact met u op voor uw vervolgafspraak.

Komt u van ver?

 • Houd er rekening mee dat er meerdere afspraken kunnen zijn waarvoor u fysiek aanwezig zal moeten zijn.

Recepten:

Om er zeker van te zijn dat onze bedoelde behandelingsplannen goed worden aangeleverd en om misverstanden en vervelende situaties te voorkomen, maken wij alle brillen zelf en begeleiden wij zelf de trainingen.

 • Daarom leveren wij geen bril-, contactlens- en/of trainingsrecepten mee.

Eten:

 • Niet toegestaan.

Kinderen:

 • Het mag niet druk zijn in de zaak.

 • Het is het beste dat een kind zonder afleiding wordt onderzocht.

 • Geen fietsen, steps, dieren, ijs, snoep, etc.

 • Ouders dienen verantwoordelijkheid te nemen voor oppas, orde en discipline.

 

Dieren:

Het spreekt voor zich, maar toch even melden:

 • Wij kunnen helaas geen dieren toelaten in onze zaak.

 • Dit is om hygiënische redenen, respect voor onze patiënten met allergieën en/of andere reden en om onvoorziene vervelende en gevaarlijke situaties te voorkomen.

I

Neuro Optometrische interventie bij niet aangeboren (milde)hersenletsel:

Visuele klachten komen veel voor bij (milde)NAH patiënten. Zoals hoofdpijn, wazig en of dubbelzien, veel meer moeite met lees- en beeldschermwerk, last van bewegende dingen zien of doen, gevoelig voor licht en geluid, last in drukke ruimtes, moeite met autorijden, concentratie klachten en lichamelijke balans- en spierklachten. Veel (milde)NAH patiënten kunnen wel goed zien maar niet fijn kijken. Meestal is er geen oogheelkundige oorzaak en dragen zij geen of het juiste visuele hulpmiddel. 

 

Bij een groot deel van hersenactiviteit is het zien betrokken en vaak dominant. Zien is ons belangrijkste zintuig en de belangrijkste informatiebron voor ons brein. Daarnaast speelt de huidige drukke leefomgeving een grote rol. Vooral de digitalisering van de maatschappij is enorm visueel belastend voor de mens. Wij zijn niet gemaakt om langdurig en zittend op een korte afstand te kijken. Dit betekent dat een stoornis in visuele vaardigheden en oogsamenwerking grote gevolgen kan hebben op de kwaliteit van leven. Een Neuro optometrist kijkt niet alleen naar de gezondheid van de ogen, maar onderzoekt vooral de visuele functies. Dit zijn o.a. oogsterkte, oogbewegingen, ogen kunnen richten, scherpstelling en oogsamenwerking. Daarnaast onderzoekt hij hoe de andere zintuigen en lichamelijke reflexen reageren met veranderende visuele input.

Onze specialiteit is de verbetering van binoculaire en oogbeweging gerelateerde functies en symptomen bij milde hersenletsel zoals hersenschudding en whiplash.

 

Overzicht van mogelijke Neuro optometrische behandelingen:

 

Brillen en contactlenzen: met de juiste lenzen zorgen voor een optimaal zicht die de oogsamenwerking en visuele functies ondersteunen. U krijgt een recept mee voor uw eigen opticien.

 

Sector occlusie: met behulp van occlusie filters op de brillenglazen bepaalde visuele velden activeren.

 

Yoked Prism: met behulp van therapeutische prisma glazen, bepaalde visuele gebieden stimuleren en manipuleren.

 

Prismabril: het visueel systeem ondersteunen met corrigerende prisma’s. Dit wordt soms gedaan bij een verkeerde oogstand die onvoldoende door de persoon gecorrigeerd kan worden. Kan therapeutisch ingezet worden maar kan ook een definitieve oplossing blijken te zijn. 

 

Syntonics: met behulp van kleurfilters de neurale balans tussen focaal en ruimtelijk zien herstellen en verbeteren. Via de ogen en met behulp van kleuren wordt ook de balans in het autonome zenuwstelsel beïnvloed.

 

Visuele training: met behulp van oefeningen de oogsamenwerking en andere visuele vaardigheden verbeteren. Dit is het trainen van oogbewegingen, ogen richten, ogen scherpstellen, oog- lichaam coördinatie, ruimtelijk zien, visueel geheugen, visueel aanpassingsvermogen en visuele perceptie.

 

Niet elke optometrist in Nederland is een neuro optometrist. Neuro optometrie zit niet standaard in het curriculum van de HBO optometrie opleiding, maar is een post HBO specialisatie via internationale organisaties zoals, BOAF, NORA, OEPF, BABO en COVD. 

Neuro optometrie

Definities:

 

Plasticiteit: Neurale plasticiteit (ook neuro- of corticale plasticiteit) duidt op veranderingen in de organisatie van de hersenen van individuen. Neurale plasticiteit maakt deel uit van de hersenontwikkeling bij kinderen, en treedt daarnaast op als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring bij normale volwassenen, en na hersenletsel.

 

Neuronen: Zenuwcellen (neuronen) zijn de informatie- en signaalverwerkers van het lichaam. Een specifiek kenmerk van zenuwcellen is dat ze prikkelbaar zijn; ze kunnen signalen ontvangen en doorgeven zonder verlies van signaalsterkte. In de hersenen bevinden zich circuits van zenuwcellen die een groot aantal lichaamsfuncties regelen en ook verantwoordelijk zijn voor ons denkvermogen.

Hersenschudding: Een hersenschudding (medisch: commotio cerebri) is een milde vorm van hersenletsel ten gevolge van mechanisch geweld, direct of indirect op de schedel inwerkend, zonder dat de hersenen zelf macroscopisch (zichtbaar) letsel hebben opgelopen.

Whiplash: Een whiplash is een letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of andere plotselinge gebeurtenis waarbij het hoofd krachtig voor en achteruit bewogen wordt. De beweging is te vergelijken met de beweging van het uiteinde van een zweep (whip in het Engels).

Niet-aangeboren hersenletsel: Niet-aangeboren hersenletsel(NAH) is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

 • traumatisch hersenletsel (ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam, bv. Klap tegen de hoofd)

 • niet-traumatisch hersenletsel (ontstaat door een proces in het lichaam, bv. beroerte, infectie, enz.)

Cerebrale of Corticale Visuele Stoornissen (CVI): CVI is de afkorting van Cerebral or Cortical Visual Impairment. CVI is een overkoepelende term die een breed scala van visuele en perceptuele visuele stoornissen als gevolg van disfunctie, abnormaliteiten of verwonding van de retrogeniculaire visuele paden (optische radiaties, occipitale cortex en visuele associatie gebieden) en oculomotorische controle omvat. De problematieken zijn meestal uitgebreider als de thalamus is aangetast.

Organische afwijking: Wanneer een lichamelijke afwijking wordt gevonden die de klachten zou kunnen verklaren, wordt de klacht als organisch beschouwd.

Functionele afwijking: Bij het ontbreken van een organische verklaring (bloedonderzoek, MRI en andere onderzoeken zijn normaal) spreken wij, zoals algemeen gebruikelijk, van een functionele klacht. Het zou misschien juister zijn geweest steeds te spreken van organisch verklaarde en organisch onverklaarde klachten. De oorzaken liggen dan hoofdzakelijk op de gebieden van:

 • Psychologie

 • Fysiologie (boodschapper stoffen, bloed doorstroming e.d.)

 • Fysiek (Visuele, Nek, Wervelkolom, Evenwichtssysteem)

 • Biologie (erfelijk, infectie e.d.)

Vision Rehab Lab

Whiplash

Hersenschudding

Visuele Revalidatie

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Screenshot 2020-06-01 at 17.44.08.png

Cognitieve verwerkingspiramide

OVERPRIKKELING EN OVERBELASTING

Na een hersen blessuren kunnen de mentale belastbaarheid (vermogen van de hersenen om prikkels te verwerken) afnemen. De mentale belastbaarheid wordt beïnvloed door de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die door de filtersystemen gaat. Uit de cognitieve verwerkingspiramide hierboven blijkt dat de hogere cognitieve functies afhankelijk zijn van een gezonde basis van een goed functionerend centraal zenuwstelsel en sensorische waarnemingen(input). De sensorische input moet worden gefilterd om sensorische overbelasting te voorkomen.

 

Het visuele zintuig is zeer prominent aanwezig en kan daarom een hoge bijdrage leveren aan sensorische overbelasting.

Neuro-optometristen hebben verschillende hulpmiddelen in handen om het systeem te kalmeren en de symptomen te verlichten. Het verbeteren van het visuele systeem is een belangrijk aspect van herstel omdat de hogere cognitieve functies ervan afhangen.

Multidisciplinaire aanpak 

Binnen een multidisciplinaire aanpak worden het letsel en de daaruit voortkomende beperkingen vanuit meerdere invalshoeken vastgesteld en behandeld. Mensen uit verschillende disciplines werken dan samen, zoals bijvoorbeeld een neuroloog, (neuro)psycholoog, fysiotherapeut, revalidatiearts, ergotherapeut en neuro-optometrist. Er is dan niet alleen aandacht voor fysieke aspecten van het whiplash letsel, maar ook voor cognitieve en psychosociale gevolgen.


FUNCTIONELE KLACHTEN

Vaak komen de organisch onverklaarde klachten wat langer doorgaan onder de categorie functionele klachten. Patiënten met functionele klachten worden helaas niet altijd serieus genomen, wat een groot probleem is.


Bij milde hersentrauma gaat de klachten meestal binnen 3 maanden over, maar wanneer het langer doorgaan, dan is het belangrijk dat er verdere behandelingen gezocht worden. In het geval van hersenschudding heet het dan post commotioneel syndroom (PCS).

Er wordt steeds vaker erkenning gegeven dat functionele klachten werkelijk zijn en dat het hem niet alleen tussen de oren zitten. Psychische factoren kunnen van belang zijn, maar worden niet gezien als de enige factor in het klachtenbeeld.

 

PTVS
Visie specifieke klachten wat ontstaan door een hersentrauma worden Post Traumatisch Visueel Syndroom (PTVS) genoemd.


PTVS wordt vaak gemist door specialisten die op zoek zijn naar alleen de gezondheid van de ogen of de hersenen.


Het probleem zit vaak in hoe de ogen en hersenen samenwerken terwijl de ogen in meeste gevallen fysiek gezond zijn.

Klachten kunnen zijn:

 • Concentratieproblemen

 • Duizeligheid

 • Evenwichtsstoornissen

 • Hoofdpijn

 • Misselijkheid

 • Moeite met computerschermen en TL lampen

 • Multitasking

 • Niet reële angsten kunnen veroorzaakt worden

 • Oorsuizen

 • Overprikkeld

 • Problemen lichtgevoeligheid

 • Sensorische overbelasting in een drukke omgeving (winkels, werk)

 • Verlies van overzicht

 • Vermoeidheid

 • Vestibulo visueel syndroom

 • Wazig zien


In de behandeling van de volgende specifieke klachten kunnen de volgende een rol spelen:

 • pijn: anesthesioloog of pijnpoli's

 • beperkingen van het bewegingsapparaat: fysiotherapeut, (ortho)manueel therapeut

 • cognitieve en gedragsmatige klachten: neuropsycholoog, bijvoorbeeld door cognitieve gedragstherapie of neurofeedback

 • oogproblemen: (neuro)functioneel optometrist

 • overgevoeligheid voor geluid: audiologisch centrum

 • slaapproblemen: centra voor slaap- en waakstoornissen

 • praktische problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten: ergotherapeut, maatschappelijk werk

 

Als neuro optometrist brengt Niel Liebenberg uw visuele ongemak in kaart en kunnen er een zinvol plan van aanpak overlegd worden.

Prismabrillen

Eyetracker vertical1_edited.jpg

Voorbeeld casus (Oogbewegingen bij lezen​)

 • In het bovenstaande voorbeeld zien we dat een prismacorrectie het verticale hoogteverschil tussen de ogen heeft geëlimineerd.

 • Er is echter nog steeds veel onrust aanwezig.

 • De onrust zal worden aangepakt met verdere visuele training.

 • Dit toont aan dat prisma voorschrijven vaak slechts een deel van de oplossing is.

Bij hersenletsel/trauma en whiplash treed er vaak ook problemen op bij de aansturing van de oogspieren. Hierdoor ontstaat er belasting bij de samen voegen van de door de ogen aangeboden hersenbeelden in de hersenschors.

 

Deze extra belasting kunnen zorgen voor veel van de besproken klachten. 

 

Bij Liebenberg wordt er zorgvuldig gekeken naar alle onderdelen van het visuele systeem en de relatie tussen de onderdelen om een plan van aanpak te maken. Er wordt altijd afwegingen gemaakt tussen alle visuele hulpmiddelen, waar prisma een van is, en/of visuele therapie/revalidatie.

Het is van uiterste belang dat prisma alleen wordt aangemeten door mensen met voldoende opleiding in de binoculaire zien. Hier moet u denken aan orthoptisten, oogartsen en optometristen met post HBO/Bachelor scholing in binoculair zien zoals neuro optometristen en sommige functionele optometristen. In Nederland hoort men vaak over de MKH prisma test, maar het is belangrijk te weten dat er veel meer achter zitten. Een curses MKH is dus niet voldoende om prisma voor te schrijven.

 

Bij Liebenberg wordt u door een neuro optometrist onderzocht en zorgen wij ervoor dat u hersenen het juiste beeld krijgt en weer leert hoe om de beelden juist samen te voegen. Hierdoor ontstaat de juiste situatie om weer diepte waarneming(perceptie) te leren en om moeiteloos te kijken. Indien er een prisma voorgeschreven was, is het doel altijd om het weer af te bouwen waar mogelijk.

Door een juiste aanpak bent u veel minder snel vermoeid door uw ogen waardoor u weer energie over hebt voor informatie verwerking, andere herstel en levens plezier.

Prisma brillen worden zeker niet standaard ingezet, maar wel zoals nodig. Indien ze wel worden voorgeschreven is het verwachting dat u tussen 6 maanden tot 2 jaar weer af kan afbouwen of ervan af bent.

Lees meer over fixatie disparatie.

Indien u meer informatie wenst staan wij voor u klaar!

Senaptec Sensory Station

Een van de eerste Senaptec Scientific Labs in Europa.

 • Het wordt in de praktijk gebruikt.

 • Hiermee analyseren wij en traint u:

  • Gezichtsscherpte

  • Contrast gevoeligheid

  • Diepte perceptie

  • Nabij veraf snelheid

  • Perceptuele geheugen (Werkgeheugen)

  • Meerdere objecten volgen (Aandacht)                    

  • Reactie snelheid

  • "Target Capture"

  • Oog hand accuraatheid en snelheid (Perifeer zicht)

  • "Go-No-Go" beslissingen

 • Vergelijkbaar met Dynavision

 

Voordelen van het aangeboden programma

 • 10 belangrijkste visuele vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderbouwd

 • Normatieve data analyse

 • Innovatieve training wat de aandacht vasthouden

 • Progressie zichtbaar in het rapport

 • Thuisprogramma

 • Traint in eigen (sport) omgeving/situatie met de stroboscopische bril.

Screenshot 2019-03-11 at 21.22.33.png
Screenshot 2019-03-11 at 21.22.04.png
Sensory Station Progress report_edited.p