top of page

Functionele Optometrie(FO)

ZIEN:

Zien is meer dan scherp kijken

Zien moet automatisch en moeiteloos zijn

20181216_072617_edited.jpg
20181216_142853_edited_edited.jpg

De functioneel optometrist is een specialisatie binnen de eerstelijns oogzorg.

Deze vorm van oogzorg is erop gericht oplossingen te vinden voor mensen die door een visueel probleem niet goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

 

De functioneel optometrist probeert vast te stellen of er door middel van een optische correctie en/of visuele therapie verbetering van de klachten kan worden verwacht.

 

Zien moet een automatisch proces zijn dat weinig inspanning kost.

De neuro optometrist kijkt nog verder in de werking van de visuele systeem en zenuw cellen en kunt ook gevorderde orthoptische onderzoeken doen waar nodig.

De geteste vaardigheden zijn onder meer:

 • Accommodatie (oogfocus)

 • Diepteperceptie (3D)

 • Fixatie

 • Fusie

 • Gezichtsscherpte (duidelijkheid)

 • Oculaire gezondheid (OCT mogelijk)

 • Oculaire houding (rustpositie)

 • Oculaire motiliteit (oogbewegingen)

 • Refractie afwijkingen (met en zonder druppels)

 • Ruimtelijk bewustzijn / visuele aandacht

 • Vergentie (Oogsamenwerking)

 • Verwerkingssnelheid

 • Vestibulo-oculair systeem

 • Visueel veld (perifere zicht)

 • Visuele perceptie

 • Visuele verwerking

Is een functioneel optometrisch onderzoek nodig?

|
Vul dan deze vragenlijst in

Fixatie disparatie (FD)

Screenshot 2019-03-11 at 21.10.58.png
Pola - normal.jpeg

Pola test zonder FD

pola - abnormal.jpeg

Pola test met FD

Iedereen die beide ogen gebruikt om te zien, heeft FD. Er is echter een verschil met het beheersen van FD en van niet. Gecontroleerde FD kan met voordeel worden gebruikt, zoals het zien van diepte(3D) waar uit de hand FD veel kijkklachten en problemen met het functioneren kan veroorzaken.

 

Fixatie disparatie

Doordat de ogen de wereld vanuit iets verschillende hoeken waarnemen, zijn de door de ogen waargenomen hersenbeelden iets verschillend van elkaar en ontstaat er een geringe fixatie disparatie. Deze fixatie disparatie is normaal en wordt door de hersenen gebruikt om een stereoscopische dieptebeeld waar te nemen.

Fixatie

Het gevoeligste punt in het oog noemen we de fovea. De precisie van het fixeren met de fovea en het kunnen behouden van deze fixatie wordt geëvalueerd.


Horopter en Vieth–Müller circle

Dit kan theoretisch worden gedefinieerd als de punten in de ruimte die vertegenwoordigd worden op overeenkomstige punten op de twee netvliezen van de twee ogen, dat wil zeggen op anatomisch identieke punten.


Gebied van Panum

Het gebied in de ruimte rondom een horopter waarin afbeeldingen die op verschillende punten op de twee netvliezen verschijnen nog als enkel beelden waargenomen worden. Als visuele doelen buiten dit gebied verschijnen ervaart de waarnemer dubbel zicht

 

Wanneer wij naar een object kijken en de visuele beelden precies op de twee foveae terechtkomen, dan is er sprake van een bi-foveale fixatie en het gebied van Panum is mooi gebalanceerd over het object heen. Wanneer er door een bepaalde oogspier aansturing en/of beperking de visuele beelden niet precies op een of beide foveae terecht kunnen komen en op de grens van het ruimtelijke kijkgebied van Panum komen te liggen, dan is er sprake van een ongewenste fixatie disparatie(FD). Deze vorm van FD levert klachten en/of problemen bij het functioneren op. Indien de fovea beelden buiten het gebied van Panum vallen dan ziet de waarnemer dubbel.

 

Wanneer het te veel inspanning kost om binnen het gebied van Panum te blijven kijken, dan ontwikkelt men adaptaties (bv. onderdrukking). Bij geen/onvoldoende adaptatie ontwikkelt er visuele ongemak/klachten (asthenopie). Beide situaties hebben een negatieve invloed op de visuele informatieverwerking, energie, comfort, concentratie, efficiëntie en prestatie.

 

Fixatie disparatie(FD) is een visueel probleem waarbij de twee ogen niet goed samenwerken en er een verkeerd beeld gevormd wordt, wat vooral jonge mensen ernstig kan belemmeren in hun ontwikkeling.

 

Visuele problemen zijn niet altijd direct zichtbaar, maar als zich de volgende symptomen voordoen moet u alert zijn:

 • begrijpend lezen

 • branderige ogen

 • concentratieverlies

 • gedragsproblemen

 • hoofdpijn

 • leestempo

 • lezen met vinger

 • nekklachten

 • onhandige motoriek

 • regels overslaan

 • slechte werkhouding

 • slordig handschrift

 • tekst danst

 • vermijden van lezen

 • vermoeidheid

Van de informatie die we dagelijks verwerken is 80% visueel en bij top sporters zelfs 90%.

 

Goede visuele vaardigheden zijn dus belangrijk om goed te kunnen presteren. De symptomen lijken veel op dyslexie, namelijk lees-, leer- en schrijfproblemen.

 

Goed nieuws:

De neuro optometrist kunt de juiste balans tussen beide de ogen herstellen  door speciaal aangemeten hulpmiddelen en/of visuele therapie.

Onze kijk op oogsamenwerking

Oogsamenwerking
Fixatie Disparatie

Dyslexie

Dyslexie kan helaas niet verholpen worden. De neuro optometrist kunt met speciale glazen zorgt voor een rustiger en prettige beeld. Door te zoeken naar de meest optimale visuele wegen gaat informatieverwerking ook efficiënter. Voor de speciale bril maakt de neuro optometrist gebruik van verschillende golflengtes van licht, de buiging van licht naar optimale netvlies gebieden, filtering van licht en focussen van licht.

 

U bent daardoor veel minder snel vermoeid wat het dyslexieprobleem positief beïnvloedt.

 

Indien u meer informatie wenst staan wij voor u klaar!

Prismabrillen

Prismabrillen

Eyetracker vertical1_edited.jpg

Voorbeeld casus (Oogbewegingen bij lezen​)

 • In het bovenstaande voorbeeld zien we dat een prismacorrectie het verticale hoogteverschil tussen de ogen heeft geëlimineerd.

 • Er is echter nog steeds veel onrust aanwezig.

 • De onrust zal worden aangepakt met verdere visuele training.

 • Dit toont aan dat prisma voorschrijven vaak slechts een deel van de oplossing is.

Prisma is een speciale optische correctie wat licht kunt buigen. Het wordt door binoculaire specialisten gebruiken om oogsamenwerking te optimaliseren door therapie en/of behandelingen. Prisma is maar een van meerdere tools tot de beschikking van de binoculaire specialist. 

 

Het is van uiterste belang dat prisma alleen worden aangemeten door professionals met voldoende opleiding in het binoculaire zien. Hier moet u denken aan orthoptisten, oogartsen en optometristen met post-hbo/bachelor binoculaire opleidingen zoals neuro optometristen en sommige functionele optometristen. Bij Liebenberg wordt prisma metingen alleen door neuro optometrist, Niel Liebenberg, uitgevoerd.

 

Prisma aangemeten betekent niet gelijk dat het ook in het recept voorkomt, het ligt aan meerdere factoren.  In Nederland hoort men vaak van de MKH("Mess- und Korrektionsmethodiek nach H.J. Haase") prisma test. Er is geen enkele test om prisma voor te schrijven. Bij Liebenberg wordt er meerdere tests gedaan bv, meerdere pola tests, MKH, Mallet, Saladin, FD curve metingen, oog tracker, Hess, etc. Elke test heeft een unieke situatie en geeft een stukje van de puzzel.

Het autonome zenuwstelsel, het accommodatie systeem, het evenwicht systeem en de relatie tussen de systemen moeten ook meegenomen worden in de afweging van het voorschrijven van hulpmiddelen en/of visuele therapie. Neurologische pathologie moet natuurlijk ook worden uitgesloten.

 

Het is belangrijk dat de hersenen de juiste beelden door de ogen aangeboden krijgen en dan dat de hersenen weer leren hoe om de beelden samen te voegen om een mooie en sterke stereoscopische beeld waar te nemen.

 

Bij prisma afwijkingen doen wij altijd afwegingen in het van aanpak tussen het voorschrijven van prisma en/of visuele therapie. Indien het wel een prisma wordt, dan is het doel ook om het af te bouwen waar mogelijk.

 

Zonder de juiste hersenbeeld en hersenperceptie, weet de hersenen niet hoe ze de ogen aan moeten sturen. Wij werken dus vanuit de ogen naar je hersenen en weer terug zodat kijken weer moeiteloos worden.

 

De kunst is om de juiste behandeling(soms inclusief een prisma) op het juiste moment voor te schrijven.

Indien u meer informatie wenst staan wij voor u klaar!

Amblyopie (Lui oog)
Logo.png

Wat is Virtual Reality (VR)?

 • VR is een virtuele of gesimuleerde werkelijkheid die je met een VR bril kunt ervaren. Dankzij de 3D effecten en volledige 360 graden beelden, geeft het je een gevoel dat je werkelijk middenin de actie zit.

Wat is Vivid Vision?

 • Het allernieuwste op het gebied van Visuele training 

 • Spelenderwijs in een VR omgeving het visuele systeem trainen om beter te kunnen functioneren

 • Diepte zien te verbeteren

 • Behandeling voor amblyopie (lui oog), strabismus (scheelzien) en vergentie (convergentie en divergentie) dysfuncties

 • Ontworpen voor alle leeftijden - kinderen (7+) en volwassenen

 • Voor gebruik thuis en in de praktijk onder begeleiding van een optometrische professional

 • Voor wanneer andere binoculaire behandelingen niet voldoende werken

EERSTE IN NEDERLAND!