top of page

Privacy Policy

Inleiding

Als bezoeker van deze website laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze gang van zaken? Dit leest u in deze privacy-voorwaarden.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van HDLA B.V., gevestigd op Bloemendaalseweg 249 A in Overveen. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 68830610.

HDLA B.V. is dus de verwerking verantwoordelijke binnen de website.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens uw website bezoek:

 • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleidt.

 • Website gebruik

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij reviews via wix@dwalliance.com

 • Indien verstrekt, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto

 • Uw review

 

Er worden binnen deze website zelf geen persoonsgegevens opgeslagen. E-mails die via contactformulieren worden verstuurd, versturen de persoonsgegevens met TLS beveiliging, maar deze worden niet binnen deze website opgeslagen. Aangezien er geen opslag van persoonsgegevens is, hebben we geen ssl-certificaat geïnstalleerd.

Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk. Met deze externe partijen zijn verwekersovereenkomsten gesloten.

In het geval van analytische data die met Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 • er is een verwerkersovereenkomst met verwerkers gesloten

 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor deze gegevens anoniem worden

 

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

 • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert

 • Het gebruik van de website en statistieken hierover

 • Het verstrekken van bezoekgedrag aan derden

 • Het verbeteren van website, om een betere beleving te creëren

 • Het waarborgen van de veiligheid op de website

Reviews via wix@dwalliance.com

 • Klantfeedback ontvangen over geleverde diensten en deze publiekelijk tonen om het vertrouwen te vergroten.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens.

 • Liebenberg Optometrie en Optiek verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbende en geïnteresseerden. 

Wie ontvangen de gegevens

 • Liebenberg Optometrie en Optiek verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten zijn in opdracht en onder gezag en instructie van Liebenberg Optometrie en Optiek mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

 • Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren of verkopen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door HDLA B.V. opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:
Website analytische data via Google Analytics: 26 maanden

 

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van HDLA B.V. wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics, gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

 

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van HDLA B.V. of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Verstuur hierbij dan ook uw identificatiegegevens.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page