top of page
Oogmeting en ondezoek

Oogmeting en oogonderzoek

In een particuliere praktijk is er wel die extra zorg en aandacht. De consulten zijn lang genoeg, variërend van een half uur tot een uur en de optometrist heeft in dat geval alle tijd voor de cliënt/patiënt. Een behandeling wordt bovendien altijd in samenspraak met de cliënt/patiënt ingezet.

Wij beschikken over de modernste apparatuur en technieken om oogafwijkingen en/of -aandoeningen zeer precies en vroegtijdig vast te stellen. 

 

Alle oogmetingen en oogonderzoeken wordt door eigenaar en neuro-functioneel optometrist, Niel Liebenberg, uitgevoerd.

 

Aan de hand van de uitkomsten van de oogonderzoeken stelt Niel de beste kijkoplossing voor uw ogen voor. Indien noodzakelijk wordt u doorverwijzen naar een arts/oogarts.

 

Maak gerust een afspraak voor een oogmeting en onderzoek. Wij nemen dan uitgebreid de tijd voor u.

Preventie en/of vroeg behandelen is beter dan achteraf genezen.

Een doorbraak in de Optiek

AVA Technologie:

Een nieuwe toevoeging aan de reeds geavanceerde instrumentencollectie is de Essilor VR800 phoropter en WAM800. We kunnen nu uw ogen meten en uw bril maken in ultrafijne stappen van 0,01 dioptrie in plaats van de conventionele 0,25 dioptrie. Hierdoor zijn exacte metingen mogelijk die niet onnodig naar boven of beneden worden afgerond. Ook kunnen we nu precies rekening houden met de meting en hoe deze zich verhoudt tot de vertex afstand(afstand van je oog tot het glas).

 

Met behulp van deze AVA-technologie kunnen we u nu nog verder helpen om te profiteren van uw ultieme gezichtsscherpte.

logo_AVA_362x252.jpg

De gezondheid van uw ogen

Liebenberg, voert niet alleen oogmetingen uit, maar kijkt ook naar de gezondheid van uw ogen.

 

Om onderzoeken goed uit te kunnen voeren, is de juiste ondersteunende technologie erg belangrijk.

 

Wij beschikken daarom over hypermoderne apparatuur die uw ogen van voor tot achter tot in de fijnste details in kaart brengen. Van het hoornvlies en de oogdruk tot de achterzijde van het oog, het netvlies.

 

Eventuele afwijkingen of oogziektes worden zo vroegtijdig ontdekt, waarna we direct overgaan tot een doelgerichte handeling.

Liebenberg Optometrie en Optiek-46.jpg

Preventie en/of vroeg behandelen is beter dan achteraf genezen.

Ooggezondheid

OCT SCAN

Een OCT scan is niet hetzelfde als een fundus foto. Bij een fundus foto wordt een foto van het centrale netvlies gemaakt wat dan in 2D gepresenteerd worden, maar bij een OCT scan wordt het netvlies in 3D, inclusief dwarsdoorsneden, in kaart gebracht. Zelfs de kleine fotoreceptoren, namelijk de staafjes, kegeltjes en ipRGC , kunnen zo worden waargenomen. 

Een OCT (Optical Coherence Tomography) is eigenlijk een echografie, maar dan met licht in plaats van geluidsgolven. De lichtbundel weerkaatst tegen uw netvlies. Zo wordt bijvoorbeeld uw netvlies in de fijnste details in wit-grijs en/of in gekleurde laagjes zichtbaar op het scherm.

 

Uw waarden worden vergeleken met een normatieve database. Afwijkingen van de glasvocht, bloedvaten, macula, oogzenuw en het omringende netvlies is zo snel te herkennen en in de toekomst goed worden gemonitord.

Oogziektes en aandoeningen worden zo vroegtijdig ontdekt, waarna we direct overgaan tot een doelgerichte handeling.

Nidek-RS-330-DuoScan-OCT-1.jpg

VOOR WIE IS DE OCT SCAN?

Mensen met een vermoede en/of verhoogd risico en/of aandoeningen van de oogzenuw en macula, suikerziekte, hoge oogdruk, hoge bloeddruk, hoge bijziendheid enz. hebben baat bij een OCT scan. Pas wanneer men weet of er iets aan de hand is, kan men zinvol en op tijd handelen. Denk aan aandoeningen als glaucoom, droge en natte maculadegeneratie, pucker,  glasvocht loslatingen, netvlies loslatingen, macula gat, e.d.

Onze OCT sluit in een uitgebreide normatieve database. Uw netvlies kunt zo worden vergeleken met de normale netvliezen van andere mensen van uw leeftijd, ras en geslacht. Zo kunnen wij bij gevallen waar veranderingen nog niet waarneembaar zijn met de normale foto's en onderzoeken, ook bij een moment opnamen, gelijk weten of u risico loopt op een netvlies aandoening.

Indien er wel een aandoening/vermoede geconstateerd is, kunnen wij het, in overleg met uw arts, verder monitoren. De OCT waarden kunnen heel nauwkeurig van scan tot scan naast elkaar vergeleken worden om evt. veranderingen in kaart te brengen. Op deze manier is progressie in een vroege stadium zichtbaar en kunnen wij op tijd aan de bel trekken en de artsen ondersteunen in hun beslissing over wanneer met een behandeling te starten.

Het netvlies is hersenen weefsel wat betekend dat schaden heel snel blijvend zijn. Met de OCT scan kunnen wij dreigende problemen ontdekken nog voordat er echte schaden zijn. De juiste behandelingen in een vroege stadium beperkt de functie verliest met positieve consequenties voor uw ogen en uw zicht.

 

Dus niet wachten totdat er klachten zijn, laat uw ogen preventief scan (Eye Wellness Scan) in een laagdrempelig setting zoals bij Liebenberg.

We zetten de OCT scan dus niet alleen in bij problemen en vermoede van problemen, maar zover mogelijk ook als preventieve screening.

Kinderen en volwassenen hebben baat bij een OCT scan.

Preventie en/of vroeg behandelen is beter dan achteraf genezen.

OCT Scan
Eye Wellness Scan
Anchor 1

Meer over oogzorg

EYE WELLNESS SCAN

Bent u benieuwd over uw oog gezondheid, doe dan de eye wellness scan.

De wellness scan kijkt naar uw voorste en achterste oog segmenten.

Sluit in:

 • Oogdruk

 • Hoornvlies vorm (Topografie)

 • Hoornvlies dikte (Pachymetrie)

 • Kwaliteit van het optische systeem (Wave front analyse)

 • Globale oogsterkte bij licht en bij donker

 • Voorste oogkamer

 • Staar screening

 • OCT netvlies scan

 • Glaucoom screening

 • Macula degeneratie screening

 • Suikerziekte netvlies screening

 • Persoonlijke uitleg door Liebenberg

Alle leeftijden.

WAM wellness abnormal.jpg
WAM cateract.jpg
Nidek-RS-330-DuoScan-OCT-1.jpg

Preventie en/of vroeg behandelen is beter dan achteraf genezen.

Anchor 1
Contact
bottom of page