top of page

Fixatiedisparatie

Visuele dysfuncties kunnen de leer- en leesprestaties van jonge mensen ernstig belemmeren. Daarnaast gaan visuele problemen vaak gepaard met klachten en stoornissen als:


concentratie-verlies

hoofdpijn

branderige ogen

slechte werkhouding

nekklachten

vermoeidheid

gedragsproblemen

slordig handschrift

onhandige motoriek

(over)gevoelig voor (zon)licht

matig afstanden kunnen inschatten


Fixatiedisparatie een verborgen visueel probleem

Liefst 80% van de informatie die men dagelijks verwerkt is visueel. Als basisvoorwaarde dient een kind dus visueel fit te zijn om goed te kunnen presteren. Naast scherp zicht moeten de ogen ook correct samenwerken. Bij een onjuiste oogsamenwerking correspondeert het beeld van het rechteroog niet goed met het beeld van het linkeroog. Dit fenomeen heet in de oogzorg fixatie disparatie (FD). Kinderen met FD kunnen door een FD oogspecialist uitstekend hulp aangeboden krijgen voor het zorgen van de juiste oogbalans.


Senso-motorische integratie en FD

De reden dat FD minder snel herkend wordt komt omdat het kind wel scherp zicht heeft maar met name in het perifere gezichtsveld een vervormd beeld waarneemt. Hierdoor is het functionele gezichtsveld smal. Zie afbeelding plaatje links.

Doordat de corresponderende netvliescellen niet goed met elkaar matchen kunnen teksten ook bewegen (dansende letters). Zie afbeelding plaatje rechts.
Pola test zonder FD


FD test met FDMensen met een FD oogafwijking verwerken de visuele informatie niet correct. Hierdoor hebben zij vaak (naast genoemde leerproblemen) een slechte oog-handcoördinatie, een matige ruimtelijke oriëntatie (door een matige stereopsis), vaak een slordig handschrift maar ook lichamelijke klachten zoals vermoeidheidsverschijnselen, hoofdpijn, nekklachten, angst (schrikeffect), branderige ogen, (over)gevoelig voor (zon)licht, etcetera.

Bij mensen met sensorische integratiestoornissen waar tevens FD is geconstateerd kan veel gezondheidswinst behaald worden door de FD