Oogtraining met de VIVID VR


AMBLYOPIE (LUI OOG)


Amblyopie is een visie-ontwikkelingsstoornis waarbij een oog een normale gezichtsscherpte niet bereikt, zelfs met voorgeschreven brillen of contactlenzen. Amblyopie begint meestal tijdens de kindertijd en vroege kinderjaren. In de meeste gevallen wordt slechts één oog aangetast. Maar in sommige gevallen kan amblyopie in beide ogen voorkomen.


Een lui oog, ofwel amblyopie is anders dan bijziend of verziend, je kunt een lui oog wel trainen om je zicht te verbeteren.


Wat veroorzaakt een lui oog?

Er zijn drie soorten lui oog, gebaseerd op de onderliggende oorzaak:

  1. Strabismische amblyopie. Strabismus is de meest voorkomende oorzaak van lui oog. Om dubbel zicht door slecht uitgelijnde ogen te voorkomen, negeren de hersenen de visuele invoer van het verkeerd uitgelijnde oog, wat leidt tot amblyopie in dat oog (het "luie oog"). Dit type amblyopie wordt strabismische amblyopie genoemd.​

  2. Refractieve amblyopie. Soms wordt een lui oog veroorzaakt door ongelijke brekingsfouten in de twee ogen, ondanks perfecte ooguitlijning. Eén oog kan bijvoorbeeld een significante bijziendheid of verziendheid hebben, terwijl het andere oog dat niet heeft. Of een oog kan aanzienlijk astigmatisme hebben en het andere oog niet. In dergelijke gevallen vertrouwt het brein op het oog met minder niet-gecorrigeerde refractiefout en stemt het wazige zicht van het andere oog af, waardoor amblyopie in dat oog wordt veroorzaakt door onbruik. Dit type lui oog wordt refractieve amblyopie (of anisometropische amblyopie) genoemd.

  3. Deprivatie amblyopie. Dit is een lui oog dat wordt veroorzaakt door iets dat verhindert dat licht het oog van een baby binnendringt en wordt gefocust, zoals een aangeboren cataract(staar). Een snelle behandeling van aangeboren staar met een staaroperatie is noodzakelijk om een ​​normale visuele ontwikkeling te laten plaatsvinden en een visuele handicap van een lui oog te voorkomen.

Behandeling:

  1. Afplak therapie - gouden standaard. Mist oogsamenwerking.

  2. Atropine druppels - bijwerkingen.