top of page

Oogtraining met de VIVID VR


AMBLYOPIE (LUI OOG)


Amblyopie is een visie-ontwikkelingsstoornis waarbij een oog een normale gezichtsscherpte niet bereikt, zelfs met voorgeschreven brillen of contactlenzen. Amblyopie begint meestal tijdens de kindertijd en vroege kinderjaren. In de meeste gevallen wordt slechts één oog aangetast. Maar in sommige gevallen kan amblyopie in beide ogen voorkomen.


Een lui oog, ofwel amblyopie is anders dan bijziend of verziend, je kunt een lui oog wel trainen om je zicht te verbeteren.


Wat veroorzaakt een lui oog?

Er zijn drie soorten lui oog, gebaseerd op de onderliggende oorzaak:

  1. Strabismische amblyopie. Strabismus is de meest voorkomende oorzaak van lui oog. Om dubbel zicht door slecht uitgelijnde ogen te voorkomen, negeren de hersenen de visuele invoer van het verkeerd uitgelijnde oog, wat leidt tot amblyopie in dat oog (het "luie oog"). Dit type amblyopie wordt strabismische amblyopie genoemd.​

  2. Refractieve amblyopie. Soms wordt een lui oog veroorzaakt door ongelijke brekingsfouten in de twee ogen, ondanks perfecte ooguitlijning. Eén oog kan bijvoorbeeld een significante bijziendheid of verziendheid hebben, terwijl het andere oog dat niet heeft. Of een oog kan aanzienlijk astigmatisme hebben en het andere oog niet. In dergelijke gevallen vertrouwt het brein op het oog met minder niet-gecorrigeerde refractiefout en stemt het wazige zicht van het andere oog af, waardoor amblyopie in dat oog wordt veroorzaakt door onbruik. Dit type lui oog wordt refractieve amblyopie (of anisometropische amblyopie) genoemd.

  3. Deprivatie amblyopie. Dit is een lui oog dat wordt veroorzaakt door iets dat verhindert dat licht het oog van een baby binnendringt en wordt gefocust, zoals een aangeboren cataract(staar). Een snelle behandeling van aangeboren staar met een staaroperatie is noodzakelijk om een ​​normale visuele ontwikkeling te laten plaatsvinden en een visuele handicap van een lui oog te voorkomen.

Behandeling:

  1. Afplak therapie - gouden standaard. Mist oogsamenwerking.

  2. Atropine druppels - bijwerkingen.

  3. Dichoptic therapie - lui oog stimuleren in een twee oog omgeving.

  4. Combinatie amblyopie therapie en dichoptic therapie - nieuwste trend. (Bv. VIVID)

Als een lui oog vroeg in het leven wordt gedetecteerd en onmiddellijk wordt behandeld, kan een verminderd gezichtsvermogen worden vermeden. Maar onbehandeld lui oog kan permanent verlies van het gezichtsvermogen in het aangetaste oog veroorzaken.

Naar schatting heeft ongeveer 2 tot 3 procent van de Amerikaanse(en Nederlandse) bevolking enige mate van amblyopie.

De gouden standaard behandeling is steeds om de goede oog af te plakken. Hierdoor wordt de patient gedwongen om met het lui oog te kijken en zodoende de geassocieerde hersenconnecties voor de lui oog te prikkelen en te vast te leggen. Deze behandeling werkt beste op een jonge leeftijd. Het doel is dus om de visus van de lui oog te verbeteren en dan wordt er gehoopt dat de oogsamenwerking vanzelf goed zult zijn wanneer de ogen weer samen kijken. Vaak lukt het behandeling heel goed, soms niet en alles ertussen is ook mogelijk. Doordat de oogsamenwerking niet veel aandacht krijgen gedurende deze periode van behandeling en het feit dat de hersenen heel snel ontwikkelt gedurende deze jonge leeftijd, wordt er vaak kleine aanpassingen (adaptaties) door de hersenen gemaakt wat de perfecte en stabiele oogsamenwerking belemmeren en dat gaat ten kosten van optimale visuele functionering. Kinderen op een jonge leeftijd zijn erg afhankelijk van moeiteloos en stabiele zicht om de informatie, wat zij nog moet leren, effectief op te slaan en te leren. Bij (geringe) visuele dysfuncties gaat de energie naar kijken en niet naar informatie verwerking. Denk aan problemen bij leren, lezen, concentreren, sporten etc.


Wat nu?

Indien er een vermoede bestaat dat er na afloop van de afplak therapie problemen zijn met visuele taken, dan is het verstandig om een ervaren functionele optometrist/orthoptist te bezoeken.

Houd in gedachten dat de VIVID dichoptic therapie prima naast de afplak therapie gedaan kunt worden.


Klik hier om een afspraak te maken.